Awans

Jan został mianowany dyrektorem działu, w którym przez poprzednie lata pełnił funkcję jednego z kierowników.

Wyzwanie

Przebudować relacje z dotychczasowymi kolegami, dla których obecnie stał się przełożonym.

Rozwiązanie Mukoid

8 sesji executive coachingu na przestrzeni 4 miesięcy, dzięki którym Jan znalazł właściwy sposób komunikacji, oparty na zrozumieniu istoty swojej nowej roli zawodowej, a zarazem wzmocnieniu obrazu siebie, jako człowieka przyjaznego, lecz wymagającego.