Audyt kultury organizacyjnej

Audyt kultury organizacyjnej przeprowadzany jest przez 2 lub więcej (w zależności od wielkości firmy) dedykowanych audytorów Instytutu Mukoid. Audyt poprzedza zawsze badanie potrzeb Zlecającego, w zakresie co najmniej: (1) przeznaczenia Audytu, (2) interesariuszy Audytu, (3) komunikacji dotyczącej Audytu.

Standardowo podczas Audytu kultury organizacyjnej przez Instytut Mukoid stosowane są następujące narzędzia:

 • serie kwestionariuszy
 • grupy fokusowe
 • wywiady pogłębione
 • obserwacja on the job
 • analiza struktur
 • analiza dokumentów

Na życzenie klienta możliwe są także inne, zaawansowane metody badania kultury organizacyjnej. Nasi Klienci wybierają np. takie jak:

 • symulacyjna gra ról
 • tajemniczy klient
 • wideo rejestracja
 • arkusze auto-ewaluacyjne
 • konstelacje korporacyjne
 • badania reakcji otoczenia biznesowego
 • uwaga 🡪 zawsze istnieje możliwość zaprojektowania przez Instytut Mukoid specyficznego narzędzia odpowiadającego na specyficzne potrzeby Zlecającego.

W zależności od wielkości firmy audyt trwa od jednego do kilku miesięcy. Audytorzy mogą badać kulturę organizacyjną ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych aspektów – uzgodnionych wcześniej ze Zlecającym.

Rezultatem audytu jest Raport przedstawiający co najmniej:

 1. główne charakterystyki aktualnej kultury organizacyjnej
 2. efekty, jakie ta kultura wywiera na:
  • funkcjonowanie firmy pod względem jej efektywności
  • funkcjonowanie firmy pod względem satysfakcji zatrudnionych
  • wizerunek rynkowy firmy
  • możliwości rozwoju firmy

3. rekomendacje audytorów nt. doskonalenia aktualnej kultury organizacyjnej

oraz fakultatywnie – na życzenie Zamawiającego:

4. propozycje sugerowanych lub rekomendowanych kierunków zmian kultury organizacyjnej


Badania przywództwa

Instytut Mukoid oferuje 2 narzędzia badania przywództwa w firmie. Klient może zamówić jedno z nich, obydwa lub wersję pośrednią, najbardziej dopasowaną do jego potrzeb.

1) Pierwsze z nich to międzynarodowy test Global Leadership Assessmentaktualnie dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Test ten, opracowany przez Marshalla Golsmitha, nie tylko bada kompetencje lidera w najnowszym podejściu globa leadership, ale także porównuje wynik uzyskany przez responenta testu do średniej wyników uzyskanych przez światowych liderów największych międzynarodowych organizacji biznesowych.

Dr Ewa Mukoid jest certyfikowanym przez Marshalla Golsmitha asesorem tego narzędzia i posiada komtencje Executive Coacha GLA.

2) Drugie z proponowanych badań –  Leadership 21®  –  jest rozbudowanym autorskim narzędziem Instytutu Mukoid.

Składa się z 4 elementów bazowych:

 1. Badanie 3600
 2. Badanie metodą asocjacji piktograficznych
 3. Badanie stylu komunikacyjnego
 4. Badanie stylu osobowości

Analiza oraz indywidualny Raport z ewaluacji tych elementów dają zarówno badanemu jak i zlecającemu badanie wyjątkowo bogaty obraz aktualnego obrazu lidera, w szczególności pod względem jego:

 1. postrzegania przez głównych interesariuszy
 2. aspiracji, oczekiwań i zainteresowań
 3. kreatywności i proaktywności
 4. odporności na stres
 5. umiejętności komunikacyjnych
 6. specyficznego profilu osobowościowego

Na życzenie Zlecającego badanie, możliwe są zarówno indywidualne adaptacje/ modyfikacje tego narzędzia jak i uzupełnienie go pod kątem innych aspektów leadershipu.

Instytut Mukoid posiada także w swojej ofercie mentoringi, executive coachingi oraz warsztaty doskonalące umiejętności przywódcze.


Team Coaching International

jest wiodącą światową organizacją w zakresie rozwijania umiejętności pracy zespołowej oraz badania aktualnych kompetencji zespołów i ich liderów w tym obszarze. Diagnostyka TCI obejmuje badanie zespołu, wizję organizacji, wizję lidera  i badanie 3600 zespołu. Współpracując z TCI, Instytut Mukoid oferuje swoim klientom wszystkie narzędzia badawcze Team Coaching Diagnostic™ w polskiej wersji językowej.

Nasz klient, w zależności od swoich potrzeb, może wybrać jedno, wszystkie lub wybrane przez siebie badania dla dowolnej liczby użytkowników.  Każde z badań zakończone jest Raportem wskazującym mocne strony respondenta oraz elementy wymagające poprawy.

Na życzenie Klienta Instytut Mukoid może zaproponować narzędzia komplementarne i/lub szkolenia i/lub coachingi służące naprawie lub doskonaleniu pracy zespołowej.


Testy kompetencji komunikacyjnych

Podstawowa wersja testu bada ogólny poziom kompetencji komunikacyjnych pracownika. Jest to test jednokrotnego wyboru z 4 opcji odpowiedzi. Raport prezentuje wyniki na skali (w przypadku uczestnictwa w teście większej populacji, także podaje odchylenie w stosunku do średniego wyniku), a następnie przedstawia rekomendowane zalecenia poprawy komunikacji. Test może być dostosowany do szczególnych potrzeb Zlecającego (np. uwzględniać komunikację w języku obcym lub komunikację z określonym partnerem). Wypełnienie testu średnio zajmuje pracownikowi około pół godziny.

Wersje zaawansowane służą do badania kompetencji komunikacyjnych określonych kategorii zawodowych, a także do ewaluacji istotnych dla Zlecającego aspektów komunikacji zawodowej. Nasi klienci wybierają w szczególności:

 • badanie komunikacji managerskiej
 • badanie komunikacji w zespole
 • badanie komunikacji międzykulturowej
 • badanie komunikacji międzypokoleniowej
 • badanie komunikacji gender
 • badanie zarządzania emocjami podczas komunikacji
 • badanie asertywnej komunikacji
 • badanie delegowania zadań
 • badanie rozmowy okresowej

Dla Państwa szczególnych potrzeb jesteśmy w stanie zaprojektować także inne testy oraz specyficzne narzędzia badania kompetencji pracowniczych.

Instytut Mukoid oferuje ponadto szkolenia, warsztaty oraz coachingi i mentoringi służące rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych przez Państwa pracowników.