Budowanie przewagi konkurencyjnej metodą coachingu wewnętrznego

Nieustanne zmiany technologiczne i demograficzne sprawiają, że osiąganie wysokich wyników finansowych staje się możliwe głównie za sprawą adekwatnych zmian w sferze zarządzania ludźmi i projektami.  Przewagę konkurencyjną zapewniają obecnie takie wyznaczniki nowoczesnego przywództwa jak komunikacja, budowanie relacji i zaangażowania, inteligencja emocjonalna.

Jakie są naukowe podstawy coachingu?

Nadal są ludzie, którzy uważają coaching za coś w rodzaju zabawki dla bogatych, nieopartej na faktach, niepotwierdzonej, niekoniecznie skutecznej. W moim artykule chcę w sposób maksymalnie syntetyczny wskazać te empiryczne nauki oraz ich odkrycia, które uzasadniają praktykę coachingu jako działalności opartej na naukowych dowodach.