Być kobietą

Maria jest szefową i właścicielką stworzonej przez siebie firmy. Ze względu na charakter branży, jej pracownikami są sami mężczyźni typu macho. Pracownicy (ale i część klientów) nie chcą uznać autorytetu Marii i podważają jej decyzje. Preferują kontakty z mężem Marii, który de facto jest w firmie jedynie biernym wykonawcą.

Wyzwanie

Zbudować autorytet szefowej, nie stając się jednak „chłopo-babą”.

Rozwiązanie Mukoid

Maria pracuje z mentorką i wyrabia w sobie asertywność opartą na zrozumieniu swojej wartości oraz nowy styl zarządzania eksponujący jej zaradność i eksperckość.