Delegować

Kuba i Ola stworzyli swoją firmę od zera. Obecnie zatrudniają ok. 100 pracowników produkcyjnych i 7 managerów: dyrektora administracyjnego, sprzedaży oraz 4 kierowników produkcji. Jednak nie potrafią przestać sterować wszystkim ręcznie (mikro-zarządzanie).

Wyzwanie

Nauczyć się delegować zadania i odpowiedzialność, a czas i energię przeznaczyć na strategię rozwoju firmy.

Rozwiązanie Mukoid

Mentor pracuje z szefami firmy nad ich umiejętnościami delegowania i konieczną zmianą postaw. Równocześnie 2 coachów przystosowuje managerów do zachodzącej zmiany.