„Fuzja”

Decyzją akcjonariuszy połączone zostały dwa dotychczas konkurencyjne przedsiębiorstwa. Joanna została dyrektorem personalnym nowopowstałej firmy.

Wyzwanie: zbudować taką kulturę organizacyjną, która pozwoli nowej firmie sprawnie funkcjonować, zachowując to, co było wartościowe i pozbywając się tego, co nie sprzyja rozwojowi.

Rozwiązanie Mukoid: Pierwszy etap to przeprowadzenie Badania 3600, które ujawnia postawy, uprzedzenia i potrzeby. Kolejnym jest implementacja systemu wewnętrznych mentoringów w oparciu o szkolenia kompetencji komunikacyjnych i społecznych.