Systemowo

Agata przyjęła stanowisko dyrektora zarządzającego dużej firmy rodzinnej, która została sprzedana nowemu właścicielowi. Jej misja to wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, spłaszczenie struktur, zwiększenie efektywności poprzez empowerment pracowników i zwinny projektowy sposób działania.

Wyzwanie

Agata musi najpierw pokonać opór „starych wyjadaczy”.

Rozwiązanie Mukoid

Po wnikliwym audycie i przedyskutowaniu rozmaitych opcji, zostają zaprojektowane i wdrożone działania, przy realizacji których Agatę wspiera zespół wyszkolonych przez Instytut Mukoid coachów wewnętrznych, zrekrutowanych spośród dotychczasowego personelu.