Jakie są naukowe podstawy coachingu?

Nadal są ludzie, którzy uważają coaching za coś w rodzaju zabawki dla bogatych, nieopartej na faktach, niepotwierdzonej, niekoniecznie skutecznej. W moim artykule chcę w sposób maksymalnie syntetyczny wskazać te empiryczne nauki oraz ich odkrycia, które uzasadniają praktykę coachingu jako działalności opartej na naukowych dowodach.