„Zastępstwo”

Andrzej został odgórnie skierowany do czasowego zarządzania oddziałem firmy, którego nie miał wcześniej okazji poznać bliżej.

Wyzwanie: zdobyć zaufanie kluczowych współpracowników, utrzymać ich motywację i zaangażowanie.

Rozwiązanie Mukoid: coach proponuje audyt ‘skoncentrowany na interesariuszach’, dzięki czemu Andrzej szybko poznaje oczekiwania i zastrzeżenia zespołu, uczy się otwartej postawy learnera, przez co przełamuje początkową niechęć zespołu i wciąga go do aktywnej współpracy.